สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก

สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้า ตามรูปแบบแพทเทิร์น (ตัดผ้าขนาด 48 x 24 จำนวน 2 ผืน)
  2. ตัดตรงกลาง ขนาด 5 x 8 นิ้ว ตัดออก (สำหรับทำก้นถุงผ้า)
  3. จากนั้น พลิกด้านนอก เย็บขอบติดกัน (เย็บทีละผืน)
  4. ทำก้นถุงให้เรียบร้อย (สังเกตจากรูปวิธีทำ ด้านล่างได้นะ) นำผ้าทั้งสองผืนมาเย็บติดกัน
  5. เย็บติดก้นถุงผ้า ทั้งสองผืน จัดริมให้สวยงาม
  6. พลิกด้านนอกออก ติดกระดุมด้านบนให้เรียบร้อย
นำไปใส่ของ กระจุกกระจิกตามชอบ  
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 0
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 7
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 1
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 4
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 15
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 13
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 6
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 3
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 12
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 2
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 11
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 9
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 5
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 14
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 16
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 10
สอนเย็บถุงผ้า ลายสวย ใส่ของกระจุกกระจิก 8