เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา

เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา

สอนทำที่ใส่กระดาษทิชชู จากเศษผ้าสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าขนาด 4 x 5 3/4 นิ้ว จำนวน 3 ผืน
  2. ตัดผ้าขนาด 4 x 4 นิ้ว จำนวน 2 ผืน
  3. เย็บผ้า 4 ผืน แบบเย็บครึ่งในแนวนอน (เหลือผ้าขนาด 4 x 5 3/4 นิ้ว 1 ผืน สำหรับเย็บฐานด้านล่าง)
  4. จากนั้น นำผ้าที่เย็บครึ่ง วางไขว์กัน ผ้าผืนยาว วางด้านบน ทั้งด้วยผ้าผืนเล็กสองผืน วางแบบสลับกัน (สังเกตจากรูป)
  5. จากนั้น ปัิดด้วยผ้าผืนที่เหลือ จากข้อสาม เย็บมุมทั้งสี่เข้าด้วยกัน
  6. กลับด้านผ้า จากด้านนอกเข้าด้านใน
  7. ตกแต่งกระดุมสวยๆค่ะ

สามารถทำที่วางแก้วน้ำได้ด้วยนะ ใช้ผ้า 5 x 5 นิ้ว 5 ผืน ทำวิธีเดียวกันค่ะ

เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา 0
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา 7
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา 1
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา 4
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา 6
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา 3
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา 2
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา 9
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา 5
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา 10
เย็บที่ใส่กระดาษทิชชู สำหรับพกพา 8