แจกันดอกไม้ ประดับจากกระดาษสีสวย

แจกันดอกไม้ ตกแต่งกระดาษสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษสีสวย ขนาด 2 x 2 นิ้ว กรือความสูง ตามขนาดของแก้วน้ำด้านใน ตัดหลายๆแผ่น
  2. นำไปม้วนกับดินสอ ติดกาวให้แน่น
  3. พันเชือก รอบแก้วน้ำ
  4. ติดกระดาษลงไปรอบๆ แก้วน้ำ
  5. พับเชือก ประดับให้สวยงาม

นำไปใส่ดอกไม้ประดับบ้านสวยๆ