ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด

ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด

สอนทำกระเป๋า จากเสื้อยืด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วาดรูปกระเป๋า ลงบนเสื้อยืด
  2. ตัดตามแบบที่วาด
  3. จากนั้นตัดปลายเสื้อให้เป็นริ้วๆ เส้นๆ
  4. ดึงให้ตึง แล้วรัดให้แน่น
  5. ใส่กระดาษลงไปด้านในเสื้อ
  6. วาดรูปลวดลาย ตามต้องการ

นำไปใส่ของ สะพาย สวยๆค่ะ

ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 0
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 7
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 1
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 4
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 13
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 6
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 3
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 12
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 2
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 11
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 9
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 5
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 14
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 10
ทำกระเป๋าสะพาย จากเสื้อยืด 8