ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อน

ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อน

ไอเดียทำที่รองแก้ว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เรียงเม็ดบีทเป็นแผง 20 x 20 เม็ด
  2. ใช้กระดาษวางด้านบน รีดทับด้วยเตารีด
  3. แกะออกจากแผงพลาสติก

นำไปรองแก้วสวยๆ

ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อน 0
ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อน 1
ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อน 2
ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อน 3
ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อน 4
ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อน 5
ทำที่รองแก้วน้ำ จากเม็ดบีทรีดร้อน 6