เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น

เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น

ประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอ จากซิป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ซิปยาวประมาณ 80 นิ้ว
  2. นำซิปมาเย็บติดกับริบบิ้น เริ่มต้นเย็บซิปติดกับริบบิ้น แบบพันเกลียวไปเรื่อยๆ เว้นระยะห่างระหว่าเกลียว ประมาณ 5 นิ้ว (สังเกตได้จากรูปด้านล่าง)
  3. เมื่อเย็บเสร็จจะได้กล่องใส่ดินสอ ความยาวประมาณ 8 นิ้ว

เย็บเสร็จแล้ว รูปติปติด เหลือด้านบน ใส่ดินสอลงไป รูดซิปปิดให้เรียบร้อย

เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น 0
เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น 7
เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น 1
เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น 4
เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น 6
เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น 3
เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น 2
เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น 11
เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น 9
เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น 5
เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น 10
เย็บที่ใส่ดินสอ ด้วยซิป กับริบบิ้น 8