ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี

ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี

ไอเดียตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ประจำราศรี

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. แกะที่ครอบโคมไฟออก
  2. นำสายวัด วัดขนาด
  3. วาดรูปลายต่างๆ ลงในกระดาษ ขนาดพอดีกับโคมไฟ
  4. นำกระดาษลอกลายไปติดโคมไฟ
  5. เย็บลายราศรีต่างๆลงไปบนโคมไฟ
  6. ทำเสร็จ แกะกระดาษลอกลายออก
  7. จากนั้นนำที่ครอบไปใส่ ที่เดิม

นำไปประดับห้อง ประดับบ้านสวยๆค่ะ

ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 0
ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 7
ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 1
ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 4
ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 6
ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 3
ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 12
ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 2
ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 11
ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 9
ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 5
ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 10
ตกแต่งโคมไฟตั้งโต๊ะ ลายดาว ประจำราศรี 8