สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสด

สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสด

ทำถุงกระดาษสีสวย ติดสก็อตเทป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษขนาด 8 x 9.5 นิ้ว
  2. วัดขนาดตัดกระดาษ (สังเกตตามรูปด้านล่าง)
  3. พับกระดาษ ติดสติกเกอร์สีสวย

นำไปใส่ของแจก สวยๆ

สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสด 0
สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสด 1
สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสด 2
สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสด 3
สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสด 4
สอนทำถุงใส่ขนม เล็กๆ สก็อตเทปสีสด 5