ทำที่ใส่ถุงพลาสติกใบเก่า จะกระป๋อง

ทำที่ใส่ถุงพลาสติกใบเก่า จะกระป๋อง

ประดิษฐ์ที่เก็บถุงพลาสติก จากกระป๋อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระป๋องพลาสติกใบเก่า มาหุ้มด้านนอกด้วยกระดาษลายสวย
  2. จากนั้นนำถุงพลาสติกเก่าๆมาม้วนเข้าด้วยกัน (สังเกตวิธีม้วน จากรูปด้านล่าง)
  3. นำไปใส่ในกระป๋อง

เมื่อทำเสร็จแล้ว นำไปวางไว้ในห้องครัว สำหรับใส่ของได้ค่ะ

ทำที่ใส่ถุงพลาสติกใบเก่า จะกระป๋อง 0
ทำที่ใส่ถุงพลาสติกใบเก่า จะกระป๋อง 1
ทำที่ใส่ถุงพลาสติกใบเก่า จะกระป๋อง 2
ทำที่ใส่ถุงพลาสติกใบเก่า จะกระป๋อง 3
ทำที่ใส่ถุงพลาสติกใบเก่า จะกระป๋อง 4
ทำที่ใส่ถุงพลาสติกใบเก่า จะกระป๋อง 5
ทำที่ใส่ถุงพลาสติกใบเก่า จะกระป๋อง 6