ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน

ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน

ทำที่วางของ จากเม็ดบีทรีดร้อน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. วางเม็ดบีทบนแท่น วางเม็ดบีทสวยๆ เป็นรูปสี่เหลี่ยม เว้นมุมไว้เล็กน้อย
  2. ใช้เตารีดรีด
  3. ดัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม สำหรับใส่ของ (สังเกตการทำ จากรูปด้านล่าง)

ทำเสร็จ นำไปใส่ของสวยๆ

ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 0
ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 7
ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 1
ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 4
ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 6
ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 3
ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 12
ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 2
ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 11
ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 9
ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 5
ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 10
ที่ใส่เครื่องประดับสวยๆ ทำจากเม็ดบีทรีดร้อน 8