พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง

พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง

สอนพับกระดาษรูปหัวใจสีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แพทเทิร์นรูปหัวใจกระดาษ
  2. ตัดตามรอย
  3. พับตามรอยประ

พับหลายๆอัน สามารถนำไปประดับกล่องของขวัญ ได้ด้วยนะ

พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง 0
พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง 7
พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง 1
พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง 4
พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง 6
พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง 3
พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง 2
พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง 11
พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง 9
พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง 5
พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง 10
พับกระดาษรูปหัวใจ ประดับกล่อง 8