การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจเสียบลูกธนู

การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจเสียบลูกธนู
การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจลายสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ปริ้น แบบกระดาษรูปหัวใจ ตัดตามรอย
  2. นำมาประกอบติดเข้าด้วยกัน ด้วยกาว
  3. รอกาวแห้ง
นำไปประดับสวยๆ  
การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจเสียบลูกธนู 0
การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจเสียบลูกธนู 1
การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจเสียบลูกธนู 2
การ์ดวาเลนไทน์ หัวใจเสียบลูกธนู 3