ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากขวดพลาสติก

ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากขวดพลาสติก

สอนประดิษฐ์ของใช้ จากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวดพลาสติกมาตัดขวดด้านบนออก
  2. เลาะกระดาษโฆษณาที่ข้างขวดออก จากนั้นนำสก็อตเทปสี มาติดรอบปากขวด
  3. ตกแต่งทับอีกชั้นด้วยดอกไม้พลาสติกสำเร็จรูป

คลิปสอนทำที่ใส่ของ

ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากขวดพลาสติก 0
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากขวดพลาสติก 1
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากขวดพลาสติก 2
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากขวดพลาสติก 3
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากขวดพลาสติก 4
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากขวดพลาสติก 5
ประดิษฐ์ที่ใส่ของ จากขวดพลาสติก 6