ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ

ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ

ไอเดียประดิษฐ์ของสวยๆ เสื้อยืดเซ็กซี่ ไม้แขวนเสื้อ สร้อยข้อมือ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำเสื้อยืดมาตัดด้านล่าง ด้านข้างออก ทำเป็นเสื้อผูกด้านหน้า หรือ ตัดเป็นเส้นๆตรงปลาย ทำเป็นริ้วๆ
  2. ดึงส่วนแขนให้ตึง ดึงปลายเสื้อ…
  3. เศษผ้าที่เหลือ นำมาหุ้มไม้แขวนเสื้อ หรือ นำมาร้อยลูกปัด ทำเป็นสร้อยข้อมือ

เสื้อเก่า ทำใหม่ เซ็กซี่กว่าเดิม

ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 0
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 7
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 1
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 4
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 15
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 13
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 6
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 3
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 12
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 2
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 11
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 9
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 5
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 14
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 10
ตกแต่งเสื้อยืด ทำสร้อยแขน ตกแต่งไม้แขวนเสื้อ 8