ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ

ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ

ที่เก็บขวดไวน์ ทำจากกระป๋อง

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระป๋องเก่าๆที่ไม่ใช้แล้ว เจาะเปิดก้นกระป๋องให้เรียบร้อย
  2. ล้างทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง
  3. นำสีพ่นด้านในกระป๋อง เลือกสีตามต้องการ
  4. พ่นสีด้านนอกกระป๋อง ทิ้งไว้ให้สีแห้ง
  5. นำกาวติดด้านบนกระป๋อง หนีบด้วยคลิปหนีบกระดาษ ทิ้งไว้ให้กาวแห้ง
  6. เรียงกระป๋องวางด้านบน แบบสลับสับหว่างขึ้นไป
  7. ทำสามสี่ชั้น ตามต้องการ

นำไปใส่ขวดไวน์ โชว์ตามตู้โชว์สวยๆค่ะ

ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ 0
ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ 7
ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ 1
ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ 4
ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ 6
ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ 3
ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ 2
ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ 9
ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ 5
ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ 10
ประดิษฐ์ที่ใส่ขวดไวน์ จากกระป๋องเก่าๆ 8