ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ

ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ

ตกแต่งผ้าพันคอสวยๆ ด้วยปอมๆสีสด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าพันคอสีสวย ที่ชอบ พับขอบประมาณ 1.5 ซม.
  2. จากนั้นนำหมุดปักผ้า ปักเตรียมขอบไว้ สำหรับประดับปอมๆ ห่างกันประมาณ 1 นิ้ว
  3. ใช้เข็มกับด้าย เย็บปอมๆสำเร็จรูป ติดประดับตรงที่ใช้หมุดทำเครื่องหมายไว้

นำไปใช้พันคอสวยๆค่ะ

ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 0
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 7
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 1
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 4
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 13
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 6
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 3
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 12
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 2
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 11
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 9
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 5
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 10
ตกแต่งขอบผ้าพันคอสีสดใส ด้วยปอมๆ 8