ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน

ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน

ไอเดียทำหมวกจากถุงกระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดด้านข้างถุงกระดาษ
  2. นำสีเทียนระบายปลายด้านบนกระดาษ
  3. ตัดเป็นเส้นๆ
  4. นำไปใส่เป็นหมวกกระดาษสวยๆ

สังเกตจากรูปด้านล่างได้นะ

ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน 0
ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน 7
ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน 1
ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน 4
ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน 6
ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน 3
ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน 2
ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน 9
ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน 5
ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน 10
ทำหมวกจากถุงกระดาษ ระบายสีเทียน 8