กระเป๋าถือสวยๆ ตกแต่งเม็ดมุก ผ้าลูกไม้

กระเป๋าถือสวยๆ ตกแต่งเม็ดมุก ผ้าลูกไม้

กระเป๋าถือสวยๆ ตกแต่งลายลูกไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำผ้าลูกไม้สีสวย ตกแต่งกระเป๋าถือด้านนอก
  2. ติดเม็กมุก ติดเม็ดคริสตัลประดับกระเป๋าสวยๆ
  3. รอกาวแห้ง

นำไปใช้สวยๆ

กระเป๋าถือสวยๆ ตกแต่งเม็ดมุก ผ้าลูกไม้ 0
กระเป๋าถือสวยๆ ตกแต่งเม็ดมุก ผ้าลูกไม้ 1
กระเป๋าถือสวยๆ ตกแต่งเม็ดมุก ผ้าลูกไม้ 2
กระเป๋าถือสวยๆ ตกแต่งเม็ดมุก ผ้าลูกไม้ 3
กระเป๋าถือสวยๆ ตกแต่งเม็ดมุก ผ้าลูกไม้ 4
กระเป๋าถือสวยๆ ตกแต่งเม็ดมุก ผ้าลูกไม้ 5
กระเป๋าถือสวยๆ ตกแต่งเม็ดมุก ผ้าลูกไม้ 6
กระเป๋าถือสวยๆ ตกแต่งเม็ดมุก ผ้าลูกไม้ 7