ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม

ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม

ตกแต่งตะกร้าสาน ด้วยไหมพรม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ออกแบบลายที่ชอบในกระดาษ
  2. นำไหมพรม ร้อยสีสวย ตกแต่งลายน่ารักๆ ที่ก้นตะกร้า
  3. ทำลายที่ชอบให้เสร็จ

นำไอเดียที่นำมาฝาก ไปใช้กันค่ะ

ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม 0
ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม 7
ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม 1
ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม 4
ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม 6
ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม 3
ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม 2
ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม 9
ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม 5
ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม 10
ตะกร้าใส่ของ ตกแต่งลายสวย ด้วยไหมพรม 8