กิ๊บติดผม ตกแต่งสวยๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ

กิ๊บติดผม ตกแต่งสวยๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ

กิ๊บติดผม ตกแต่งสวย ด้วยตัวอักรเล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กๆ ทาสีด้วยสีทาเล็บ
  2. รอสีแห้ง
  3. ติดกาว ติดตัวอักษร ลงไปบนกิ๊บดำ
  4. รอกาวแห้ง

นำไปประดับทรงผมสวยๆค่ะ

กิ๊บติดผม ตกแต่งสวยๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 0
กิ๊บติดผม ตกแต่งสวยๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 1
กิ๊บติดผม ตกแต่งสวยๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2
กิ๊บติดผม ตกแต่งสวยๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3
กิ๊บติดผม ตกแต่งสวยๆ ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4