ที่ใส่สีไม้ ทำจากขวดนมเก่าๆ

ที่ใส่สีไม้ ทำจากขวดนมเก่าๆ

ประดิษฐ์ที่ใส่สีสวยๆ ทำจากขวดนม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำขวดนมแบบแกลอนมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. ใช้สี หรือ ดินสอ ร่างตรงข้างขวดนม สำหรับเจาะทำที่ใส่สีไม้
  3. เจาะข้างขวดนมตามที่ร่างไว้

สามารถตกแต่งให้สวยกว่านี้ได้ โดยหุ้มกระดาษลงไปข้างขวด หรือหาสติกเกอร์น่ารักๆมาประดับได้ ตามชอบค่ะ

ที่ใส่สีไม้ ทำจากขวดนมเก่าๆ 0