ทำที่คั่นหนังสือน่ารักๆ จากลูกปัดไม้

ทำที่คั่นหนังสือน่ารักๆ จากลูกปัดไม้

สอนทำที่คั่นหนังสือลูกปัดไม้ น่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ผูกเชือกเป็นเส้นเป็นปม นำลูกปัดมาร้อยเป็นตัวสัตว์ (สังเกตตามรูปด้านล่าง)
  2. นำลูกปัดมาร้อย ผูกปม ปลายอีกด้านด้วย

นำไปคั่นหนังสือสวยๆ

ทำที่คั่นหนังสือน่ารักๆ จากลูกปัดไม้ 0
ทำที่คั่นหนังสือน่ารักๆ จากลูกปัดไม้ 1
ทำที่คั่นหนังสือน่ารักๆ จากลูกปัดไม้ 2
ทำที่คั่นหนังสือน่ารักๆ จากลูกปัดไม้ 3
ทำที่คั่นหนังสือน่ารักๆ จากลูกปัดไม้ 4
ทำที่คั่นหนังสือน่ารักๆ จากลูกปัดไม้ 5
ทำที่คั่นหนังสือน่ารักๆ จากลูกปัดไม้ 6