กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำจากผ้าสักกะหลาด

กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำจากผ้าสักกะหลาด

กระเป๋าใส่มือถือ ทำเองแบบง่ายๆ จากผ้า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดผ้าขนาด 30 x 45 ซม. 1 ผืน สีขาว
  2. ตัดผ้าขนาด 17 x 30 ซม. 1 ผืน สีขาว
  3. ตัดผ้าขนาด 20 x 30 ซม. 1 ผืน สีเหลือง
  4. วางผ้าสีเหลือง และสีขาว ไว้บนโต๊ะ วางซ้อนทับกัน ตามรูปด้านล่าง จัดเรียงตามแบบ
  5. เย็บให้สวยงาม
  6. ติดกระดุม

นำไปใสของ ตามต้องการ

กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำจากผ้าสักกะหลาด 0
กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำจากผ้าสักกะหลาด 7
กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำจากผ้าสักกะหลาด 1
กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำจากผ้าสักกะหลาด 4
กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำจากผ้าสักกะหลาด 6
กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำจากผ้าสักกะหลาด 3
กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำจากผ้าสักกะหลาด 2
กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำจากผ้าสักกะหลาด 9
กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำจากผ้าสักกะหลาด 5
กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำจากผ้าสักกะหลาด 8