ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด

ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด

ปกหนังสือสวยๆ ตกแต่งด้วยสก็อตเทปสีสดใส

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ห่อปกหนังสือสวยๆด้วยกระดาษสีขาว
  2. ประดับขอบปกหนังสือด้วย สก็อตเทปสีสดใส
  3. หรือทำลายประดับปกหนังสือ ด้วยสก็อตเทป (สังเกตวิธีประดับลายปกหนังสือ จากรูปด้านล่าง มีหลากหลายแบบให้ดู)

ใช้สก็อตเทปสีสวยติดกระดาษแข็ง ทำเป็นที่คั่นหนังสือได้ด้วยนะ

ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 0
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 7
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 1
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 4
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 13
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 6
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 3
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 12
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 2
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 11
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 9
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 5
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 10
ปกหนังสือสวย ด้วยกระดาษสีขาว ประดับสก็อตเทปสีสด 8