กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ

กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ

กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บลายน่ารักๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ดาวน์โหลดลายผ้า
  2. ตัดกระดาษตามลาย นำไปวางบนผ้า
  3. ปักลายน่ารักๆ
  4. ติดซิปสวยๆ ตรงกลาง เย็บติดให้เรียบร้อย
  5. เย็บขอบ ด้วยด้ายสีขาว ให้น่ารักสดใส

นำไปใส่ของ กระจุกกระจิกน่ารักๆ

กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 0
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 7
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 1
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 4
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 15
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 13
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 6
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 3
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 12
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 2
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 11
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 9
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 5
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 14
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 10
กระเป๋าเงินเหรียญ เย็บเอง ลายน่ารักๆ 8