รองเท้าคัชชูสีดำ ตกแต่งประดับโบว์น่ารัก

รองเท้าคัชชูสีดำ ตกแต่งประดับโบว์น่ารัก

รองเท้าคัชชูสีดำ ตกแต่งผูกโบว์เล็กๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดหนังเทียมสีดำ ให้เป็นพู่เล็กๆ
  2. นำไปติดด้านหน้ารองเท้าคัชชู
  3. ผูกโบว์สีดำเล็กๆ ติดหน้ารองเท้า

นำไปใส่สวยๆค่ะ

รองเท้าคัชชูสีดำ ตกแต่งประดับโบว์น่ารัก 0
รองเท้าคัชชูสีดำ ตกแต่งประดับโบว์น่ารัก 1
รองเท้าคัชชูสีดำ ตกแต่งประดับโบว์น่ารัก 2
รองเท้าคัชชูสีดำ ตกแต่งประดับโบว์น่ารัก 3
รองเท้าคัชชูสีดำ ตกแต่งประดับโบว์น่ารัก 4
รองเท้าคัชชูสีดำ ตกแต่งประดับโบว์น่ารัก 5
รองเท้าคัชชูสีดำ ตกแต่งประดับโบว์น่ารัก 6