สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว

สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว

ประดิษฐ์ดอกไม้ จากกระดาษว่าว

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษว่าวและกระดาษนิตยสาร ขนาด 6 x 6 ซม. 6 แผ่น
  2. นำมาซ้อนทับกัน
  3. พับสลับ หน้า หลัง
  4. ตัดขอบให้สวยงาม พันตรงกลางด้วยเส้นลวด
  5. คลี่กระดาษออกจากกัน

นำไปประดับแจกันสวยๆ

สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว 0
สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว 7
สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว 1
สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว 4
สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว 6
สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว 3
สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว 2
สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว 9
สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว 5
สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว 10
สอนทำดอกไม้กระดาษ กระดาษนิตยสาร สลับ กระดาษว่าว 8