ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ

ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ

สอนประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดลวด พันลวดด้วยเทปพันเกลียว
  2. ตัดกระดาษเป็นวางกลม ทำฐานดอกไม้
  3. ติดเกสรด้วยกระดาษตัดเป็นพู่
  4. ติดกลีบดอกด้วยกระดาษแบบครึ่งวงกลม (สังเกตตามรูป)
  5. ทาสี ติดกลีบให้สวยงาม
  6. นำไปจัดใส่แจกัน ประดับห้อง

ลองนำไอเดียที่ได้ไปปรับใช้ค่ะ

ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 0
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 7
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 1
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 4
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 13
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 6
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 3
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 12
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 2
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 11
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 9
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 5
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 10
ดอกไม้ ทำจากกระดาษนิตยสาร เก่าๆ 8