ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู

ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู

ประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆ จากกระดาษทิชชู

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษทิชชูแผ่นใหญ่ มาพับสลับไปมา คล้ายกับทำพัด
  2. รัดตรงกลางตรงที่พับ
  3. ใช้สีเมจิกทาตรงปลายกระดาษทั้งสองด้าน
  4. คลี่กระดาษออกจากกัน ดัดให้เป็นดอกไม้ พองๆสวยๆ
  5. นำไปติดกับกิ่งไม้พลาสติกที่เตรียมไว้

ถ้าต้องการดอกสีอื่น เปลี่ยนสีเมจิกที่ทาขอบนอกค่ะ

ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู 0
ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู 7
ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู 1
ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู 4
ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู 6
ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู 3
ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู 2
ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู 9
ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู 5
ประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษทิชชู 8