สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ

สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ
อุปกรณ์ เสื้อยืด, ผ้าแก้ว, สดึง, กาว, สีน้ำ วิธีทำ
  1. ใช้ผ้าแก้วขึงกับสดึงให้ตึง จากนั้นวาดลายลงไป อาจทำง่ายๆ โดยวาดลง A4 ก่อน
  2. จากนั้นลงกาว ลงสี ... ดึงลายออก
  3. ตกแต่งให้สวยงาม
คลิปสอนตกแต่งเสื้อยืด
สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ 0
สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ 7
สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ 1
สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ 4
สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ 6
สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ 3
สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ 2
สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ 9
สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ 5
สอนตกแต่งเสื้อยืดสีขาว สวยๆ 8