ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟ

ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟ
อุปกรณ์ แก้วกาแฟ, พู่กัน, สีสำหรับทารอบแก้ว วิธีทำ
  1. นำแก้วที่หล่อเสร็จเรียบร้อย พร้อมสำหรับลงสี มาเตรียมไว้
  2. วาดลวดลาย ตามชอบ
  3. ลงสีแก้วให้สวยงาม ตามที่ออกแบบไว้
คลิปสอนวาดลายแก้วกาแฟ
ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟ 0
ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟ 1
ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟ 2
ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟ 3
ไอเดียวาดลวดลายแก้วกาแฟ 4