รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก

รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก

รองเท้าแตะ ลายดอก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เตรียมผ้า ขนาดใหญ่กว่ารองเท้า
  2. จากนั้นตัดผ้า ติดที่รอบหูรองเท้า ติดกาวให้แน่น
  3. นำผ้าที่เหลือ ติดบนพื้นรองเท้าที่เหลือทั้งหมด
  4. รอกาวแห้ง นำไปใส่สวยๆ

ทำขาย หรือ ทำเป็นของขวัญ ได้นะ

รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 0
รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 7
รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 1
รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 4
รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 6
รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 3
รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 12
รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 2
รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 11
รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 9
รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 5
รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 10
รองเท้าแตะ ตกแต่งพื้นลายดอก 8