แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล

แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล

เครื่องประดับ แหวนสวยๆ ทำจากซิป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำซิปที่ไม่ใช้แล้ว ตัดผ้าที่ติดมาออก ให้เหลือแต่ซิป
  2. จากนั้นพันเป็นเกลียว ติดกาว นำเศษผ้าวงกลม มาติดด้านหลัง
  3. ตกแต่งตรงกลางที่พันเกลียวเสร็จแล้ว ด้วยเม็ดคริสตัล
  4. ตัดเศษผ้าที่เกินๆออก
  5. นำหัวแหวนที่ทำเสร็จแล้ว ไปติดกับหัวแหวนสำเร็จรูปที่เตรียมไว้

นำไปฝากเพื่อนๆ หรือใส่เองได้ค่ะ

แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 0
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 7
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 1
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 4
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 13
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 6
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 3
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 12
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 2
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 11
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 9
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 5
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 14
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 10
แหวน ประดิษฐ์จากซิป และเม็ดคริสตัล 8