เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ

เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ

ไอเดียเย็บชุดเดรส จากเสื้อเก่า

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษแบบ สำหรับตัดเสื้อ วางทับ ตัดตามรอยชุดเก่าของเด็ก
  2. จากนั้นนำไปวางทับกับเสื้อที่จะตัด
  3. ตัดตามรอย
  4. ตัดปลายแขนเสื้อ พับเก็บให้เรียบร้อย(สังเกตจากรูป) ตัดคอเสื้อ เย็บติดให้สวยงาม
  5. ตกแต่งปลายแขนเสื้อ จากแขนเสื้อตัวใหญ่ (สังเกตจากรูป)
  6. นำไปเย็บติดกัน

นำไปให้เด็กใส่สวยๆ

เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 0
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 7
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 1
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 4
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 13
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 6
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 3
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 12
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 2
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 11
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 9
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 5
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 10
เย็บชุดเดรสเด็ก จากเสื้อทำงานพ่อ 8