การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ

การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ

การ์ดวันพ่อ ทำเองแบบง่ายๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษ 5 x 5 นิ้ว พับตัวอักษร D 2 ตัว A 1 ตัว (สังเกตวิธีพับจากรูปด้านล่าง)
  2. กระดาษการ์ด พับครึ่งกรีดด้านหลังเป็นช่องสำหรับวางตัวอักษร หนาประมาณ 1/2 นิ้ว 3 อัน พับตั้งได้
  3. ติดตัวอักษรลงไป
  4. ประดับตกแต่งตัวอักษรสวยๆ ด้วยเชือก คล้ายแขวนลูกโป่ง
  5. เขียนข้อความสั้นๆ
  6. ตกแต่งให้สวยงาม

นำไปใส่ซอง มอบให้พ่อ ในวันพ่อค่ะ

การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 0
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 7
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 1
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 4
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 15
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 13
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 6
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 3
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 12
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 2
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 11
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 9
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 5
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 14
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 10
การ์ดวันพ่อ ป็อบอัพ พับกระดาษ 8