ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก

ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก

ที่ใส่เทียนไข ทำจากขวดพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดคอขวดพลาสติก จากนั้นตัดเป็นกลีบๆหลายๆกลีบ เหมือนกลับดอกไม้
  2. ทาสีแต่ละกลีบ
  3. โรยกากเพชร
  4. หยดน้ำตาเทียนลงไปที่ฝา
  5. ใส่เทียนลงไป

นำไปประดับบ้านสวยๆค่ะ

ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก 0
ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก 7
ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก 1
ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก 4
ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก 6
ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก 3
ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก 2
ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก 9
ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก 5
ทำที่ใส่เทียนไข จากขวดพลาสติก 8