ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน

ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน

ทำที่วางของ จากดินน้ำมัน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ทำดินน้ำมันให้เป็นก้อนแบน คลึงให้เรียบเนียน
  2. วางใบไม้ลงไป พร้อมกดให้เป็นรูปใบไม้ (ทำ 4 อัน)
  3. ตัดตามรอยใบไม้ (ใช้มีด)
  4. คว่ำชามเล็กๆลง นำดินน้ำมันวางลงไป ทับกัน ปล่อยปลายใบไม้ ห้อยลงบนพื้น
  5. รอดินน้ำมันแห้ง
  6. ทาสีสวยๆ

นำไปใส่ของ ใส่เครื่องประดับ

ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 0
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 7
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 1
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 4
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 15
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 13
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 6
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 3
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 12
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 2
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 11
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 9
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 5
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 14
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 16
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 10
ที่ใส่เครื่องประดับ ปั้นจากดินน้ำมัน 8