กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี

กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี

กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษนิตยสารเป็นเส้นๆ ความกว้างประมาณ 2 ซม. จากนั้น พับครึ่ง
  2. นำมาม้วนเรียงๆกัน เป็นก้นหอย ซ้อนกันหลายๆอัน
  3. ขนาดเล็ก ใหญ่ ตามต้องการ
  4. ทาสีกรอบรูปด้วยสีน้ำ สีสวยสด ตามชอบ
  5. ติดกระดาษลงไป
  6. เรียงให้สวยงาม
  7. รอกาวแห้ง
  8. นำไปใส่รูปสวยๆ

ลองทำตามไอเดียที่นำมาฝากนะคะ เปลี่ยนจากกระดาษนิตยสารเป็นอย่างอื่นได้นะ ลองดูค่ะ

กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 0
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 7
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 1
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 4
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 15
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 13
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 6
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 17
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 3
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 12
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 2
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 19
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 11
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 9
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 5
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 14
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 16
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 10
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 18
กรอบรูปตกแต่ง จากกระดาษนิตยสาร กระดาษสี 8