สอนทำที่วางหม้อร้อนๆ จากท่อนไม้

สอนทำที่วางหม้อร้อนๆ จากท่อนไม้

สอนทำฐานที่วางหม้อ จากท่อนไม้

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำสีน้ำทาท่อนไม้ รอจนสีแห้ง
  2. เจาะรูด้านข้าง ซ้าย ขวา เท่าๆกัน ทั้งสี่ท่อน
  3. ร้อยเชือกเข้าไป พันหัวพันท้าย กันหลุดออกจากกัน

นำไปวางหม้อร้อนๆ กันโต๊ะโดนความร้อนจากหม้อต้ม

สอนทำที่วางหม้อร้อนๆ จากท่อนไม้ 0
สอนทำที่วางหม้อร้อนๆ จากท่อนไม้ 1
สอนทำที่วางหม้อร้อนๆ จากท่อนไม้ 2
สอนทำที่วางหม้อร้อนๆ จากท่อนไม้ 3