สีไม้สวยสีสด ตกแต่งจากสก็อตเทป

สีไม้สวยสีสด ตกแต่งจากสก็อตเทป

สีไม้สวยๆ ตกแต่งจากสก็อตเทป

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกสก็อตเทปสีสด พันรอบสีไม้
  2. เลือกสีสก็อตเทป ให้ตรงตามสีไม้
  3. พันเสร็จตัดส่วนที่เกินออก

นำไปใช้สวยๆค่ะ

สีไม้สวยสีสด ตกแต่งจากสก็อตเทป 0
สีไม้สวยสีสด ตกแต่งจากสก็อตเทป 1
สีไม้สวยสีสด ตกแต่งจากสก็อตเทป 2
สีไม้สวยสีสด ตกแต่งจากสก็อตเทป 3
สีไม้สวยสีสด ตกแต่งจากสก็อตเทป 4
สีไม้สวยสีสด ตกแต่งจากสก็อตเทป 5