ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน

ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน

ไอเดียประดิษฐ์พู่ สำหรับตกแต่งบ้าน

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษว่ามาตัดเป็นเส้นๆ จากนั้นนำไปพันติดกับเชือก
  2. ติดสก็อตเทปด้านบนให้เรียบร้อย
  3. จากนั้น ทำอีกหลายๆอัน รัดติดเชือกเว้นระยะห่างเล็กน้อย

เมื่อทำเสร็จแล้ว นำไปตกแต่งบ้าน ตามรั้ว ตามที่ต่างๆในบ้าน

ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน 0
ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน 1
ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน 2
ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน 3
ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน 4
ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน 5
ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน 6
ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน 7