ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ

ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ

สอนทำกล่องกระดาษสวยๆ สำหรับใส่ของขวัญเล็กๆน้อยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษขนาด 11x11 นิ้ว จากนั้นตัดครึ่ง ให้กระดาษมีขนาด 5 1/2x11 นิ้ว จากนั้นตัดกระดาษให้เป็นรูป ตามนี้ รายละเอียดตัดกระดาษ
  2. พับกระดาษให้เป็นกล่องเล็กๆ ติดขอบกล่องด้วยสก็อตเทป
  3. ตกแต่งกล่องด้านหน้า เป็นลายสวยๆ ตามต้องการ

นำไปใส่ของ ใส่ขนม ใส่ของขวัญชิ้นเล็กๆค่ะ

ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ 0
ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ 7
ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ 1
ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ 4
ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ 6
ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ 3
ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ 2
ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ 9
ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ 5
ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ 10
ประดิษฐ์กล่องกระดาษ เล็กๆ ใส่ของขวัญ 8