กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด

กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด

เครื่องประดับสวยๆ ประดิษฐ์จากลวด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำลวดเส้นเล็กๆ ที่มีรูด้านใน ดัดให้เป็นรูปวงกลม สามเหลี่ยม
  2. จากนั้นนำลวดเส้นเล็กๆ ร้อยเข้าไปด้านใน
  3. ขมวดปม พันให้เรียบร้อยสวยงาม
  4. พ่นสีส่วนที่พันลวด

นำไปใส่เล่นสวยๆ ไม่ซ้ำใครค่ะ

กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด 0
กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด 7
กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด 1
กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด 4
กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด 6
กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด 3
กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด 2
กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด 9
กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด 5
กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด 10
กำไลข้อมือ ประดิษฐ์ จากลวด 8