ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก

ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก

ทำของเล่นแฮมสเตอร์ จากขวดน้ำพลาสติก

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ขวดน้ำพลาสติก ตัดปลายด้านบน กับด้านล่างออก
  2. พันปากขวดและก้นขวดด้วยสก็อตเทป
  3. เจาะรูด้านข้างขวด เชื่อมขวดเข้าด้วยกัน
  4. ทำเป็นแฉกๆ ทางเดินสำหรับแฮมสเตอร์

ลองนำไอเดียที่นำมาฝาก ไปปรับใช้นะคะ

ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 0
ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 7
ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 1
ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 4
ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 6
ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 3
ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 2
ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 9
ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 5
ของเล่นแฮมสเตอร์ ทำจากขวดน้ำพลาสติก 8