ที่คาดผมดอกไม้ประดิษฐ์ สีสวย สดใส

ที่คาดผมดอกไม้ประดิษฐ์ สีสวย สดใส

ที่คาดผมลายดอกไม้ ทำเองสวยๆ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. เลือกดอกไม้ประดิษฐ์ดอกใหญ่ๆ ตัดก้านด้านหลังออก
  2. นำดอกไม้ติดกับผ้าผืนเล็กๆ
  3. นำไปติดกับเชือก
  4. รอกาวแห้ง

นำไปใส่คาดผมสวยๆค่ะ

ที่คาดผมดอกไม้ประดิษฐ์ สีสวย สดใส 0
ที่คาดผมดอกไม้ประดิษฐ์ สีสวย สดใส 7
ที่คาดผมดอกไม้ประดิษฐ์ สีสวย สดใส 1
ที่คาดผมดอกไม้ประดิษฐ์ สีสวย สดใส 4
ที่คาดผมดอกไม้ประดิษฐ์ สีสวย สดใส 6
ที่คาดผมดอกไม้ประดิษฐ์ สีสวย สดใส 3
ที่คาดผมดอกไม้ประดิษฐ์ สีสวย สดใส 2
ที่คาดผมดอกไม้ประดิษฐ์ สีสวย สดใส 9
ที่คาดผมดอกไม้ประดิษฐ์ สีสวย สดใส 5
ที่คาดผมดอกไม้ประดิษฐ์ สีสวย สดใส 8