สอนทำกระเป๋าถือ จากตลับเทปเปล่า

สอนทำกระเป๋าถือ จากตลับเทปเปล่า
อุปกรณ์ ตลับเทปแบบเก่า, กาว, สายสำหรับกระเป๋า, ของตกแต่งกระเป๋า วิธีทำ
  1. นำตลับเทปเปล่า มาขัดตรงขอบด้านข้างให้เรียบเสมอกัน
  2. ติดกาว สำหรับด้านข้าง โดยนำตลับเทปมาเรียงกัน 4 อัน 2 ชิ้น
  3. ใช้ตลับเทปอีก 4 อัน สำหรับ ก้นกระเป๋า และด้านข้าง ติดกาวให้แน่น
  4. ติดกาว นำตลับเทปด้านข้าง ที่เหลืออีก 1 อันจากข้อ 2 มาปิดทับ
  5. รอจนกาวแห้ง ใส่สายกระเป๋า ตกแต่งด้านนอกให้สวยงามตามชอบ
สอนทำกระเป๋า
สอนทำกระเป๋าถือ จากตลับเทปเปล่า 0
สอนทำกระเป๋าถือ จากตลับเทปเปล่า 1
สอนทำกระเป๋าถือ จากตลับเทปเปล่า 2
สอนทำกระเป๋าถือ จากตลับเทปเปล่า 3
สอนทำกระเป๋าถือ จากตลับเทปเปล่า 4