แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลม

แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลม

แม็กเน็ตติดตู้เย็น ทำจากฝากระป๋องน้ำอัดลม

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษรูปวงกลม สำหรับใส่ฝาขวดน้ำอัดลมได้พอดี
  2. นำกระดาษที่ได้ ติดด้านในฝาขวดน้ำอัดลม
  3. ติดของประดับ ผึ้งกระดาษ หรือสัตว์อื่นน่ารักๆ
  4. พลิกด้านหลัง ติดแถบแม่เหล็ก

นำไปประดับตู้เย็บ หรือกระป๋องใส่ดินสอ

แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลม 0
แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลม 1
แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลม 2
แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลม 3
แม็คเน็ตน่ารักๆ ประดับฝาขวดน้ำอัดลม 4