สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4

สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4

สมุดโน๊ตเล่มเล็ก ทำจากกระดาษสมุด

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. พับครึ่งกระดาษ A4 วางซ้อนทับกันประมาณ 5 แผ่น
  2. เลือกกระดาษสีสวย ทำเป็นปกสมุด
  3. เจาะรูตรงกลางด้วยเข็ม
  4. นำด้าย รูดกับเทียนไข
  5. เย็บส้นสมุดโน๊ต ด้วยเข็มกับด้ายที่เตรียมไว้

นำไปใช้สวยๆ

สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4 0
สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4 1
สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4 2
สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4 3
สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4 4
สอนทำสมุดโน๊ต จากกระดาษ A4 5