การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ

การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ

สอนทำการ์ดสวยๆ แบบป๊อบอัพ

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. ตัดกระดาษ สำหรับทำเป็นเกสร และกลีบดอกบัว
  2. ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนะเสร็จ มีขายด้วยนะ
  3. ทำเสร็จ นำไปติดกับกระดาษการ์ด
  4. ตกแต่งด้านหน้าการ์ดให้สวยงาม ตามชอบ

นำไปมอบให้แม่ในวันแม่ หรือ วันสำคัญต่างๆ

การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 0
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 7
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 20
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 1
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 4
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 15
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 13
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 6
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 17
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 3
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 12
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 2
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 19
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 11
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 9
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 5
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 14
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 16
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 10
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 18
การ์ดวันแม่น่ารักๆ ดอกบัวสีสวย แบบป๊อบอับ 8