โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสันสดใส

โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสันสดใส

โคมไฟตกแต่งใหม่ สีสวย

อุปกรณ์

วิธีทำ

  1. นำโคมไฟเก่า แกะฝาครอบออก นำไปพ่นสีสวย
  2. นำเศษผ้าสีสดใส พันรอบโครงเหล็ก
  3. นำมาประกอบกันเหมือนเดิม

จะได้โคมไฟสวยๆ สีสดใส ประดับบ้าน

โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสันสดใส 0
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสันสดใส 1
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสันสดใส 2
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสันสดใส 3
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสันสดใส 4
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสันสดใส 5
โคมไฟเก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ สีสันสดใส 6